مشخصات استاندارد

VDE 2022 استاندارد

استانداردهاي برق و الکترونيک آلمان
Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik
VDE استاندارد

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 6398 کد استاندارد : 047
قیمت به ریال : 42000000 سال انتشار : 2022 دسته بندی : برق الکترونيک
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

VDE جدیدترین استانداردهای
VDE 0024
VDE 0024:2013
VDE 0024
VDE 0024:2013
VDE 0100-420,DIN 0100-420
VDE 0100-420,DIN 0100-420:2013
VDE 0100-420,DIN 0100-420
VDE 0100-420,DIN 0100-420:2013
VDE 0100-442,DIN 0100-442
VDE 0100-442,DIN 0100-442:2013
VDE 0100-442,DIN 0100-442
VDE 0100-442,DIN 0100-442:2013نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2024© Hercules Ebooks Institute