مشخصات استاندارد

CTI 2022 استاندارد

انجمن فناوري خنک کننده
Cooling Technology Institute
CTI استاندارد
CTI the Cooling Technology Institute advocates and promotes the use of environmentally responsible Evaporative Heat Transfer Systems (EHTS) for the benefit of the public by encouraging education research standards development and verification government relations and technical information exchange. CTI publications cover design manufacture testing maintenance and repair of open and closed circuit wet atmospheric cooling towers providing cooled water for air-conditioning manufacturing and electric power generation.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور

توضيحات : عرضه نسخه به روز اين پکيج در قالب مجموعه اي از استانداردها ميسر است
تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 190 کد استاندارد : 044
قیمت به ریال : 126000000 سال انتشار : 2022 دسته بندی : اختصاصي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

CTI جدیدترین استانداردهای
CTI ATC-105
CTI ATC-105:2022
CTI BUL 109
CTI BUL 109:2022
CTI STD-103
CTI STD-103:2022
CTI STD-114
CTI STD-114:2022
CTI STD-119
CTI STD-119:2022
CTI STD-134
CTI STD-134:2022نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2024© Hercules Ebooks Institute