مشخصات استاندارد

CGSB 2018 استاندارد

استانداردهاي صنعتي کشور کانادا
Canadian general standards board
CGSB استاندارد
CGSB publishes more than 1500 standards used by the Canadian government and recognized by industries worldwide. It also certifies and registers vendors who can demonstrate that their products and services meet nationally recognized standards of quality and performance.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 2781 کد استاندارد : 040
قیمت به ریال : 21000000 سال انتشار : 2018 دسته بندی : عمومي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

CGSB جدیدترین استانداردهای
CGSB 32.312
CGSB 32.312:2018
CGSB 3.0 No. 19.5
CGSB 3.0 No. 19.5:2017
CGSB 3.11
CGSB 3.11:2017
CGSB 3.516
CGSB 3.516:2017
CGSB 12.1
CGSB 12.1:2017
CGSB 12.2-M91
CGSB 12.2-M91:2017نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2023© Hercules Ebooks Institute