مشخصات استاندارد

CGA 2022 استاندارد

استانداردهاي انجمن گاز فشرده
Compressed Gas Association
CGA استاندارد
CGA publications address a wide range of standards technical information and recommendations for best practices in the manufacture storage transportation distribution and use of industrial gases cryogenic liquids and other products including gas-handling equipment.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور

توضيحات : عرضه نسخه به روز اين پکيج در قالب مجموعه اي از استانداردها ميسر است
تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 751 کد استاندارد : 039
قیمت به ریال : 84000000 سال انتشار : 2022 دسته بندی : نفت انرژي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

CGA جدیدترین استانداردهای
CGA C-17
CGA C-17:2022
CGA M-28
CGA M-28:2022
CGA E-3
CGA E-3:2021
CGA E-9
CGA E-9:2021
CGA E-11
CGA E-11:2021
CGA E-17
CGA E-17:2021نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2023© Hercules Ebooks Institute