مشخصات استاندارد

CEPT 2019 استاندارد

استانداردهاي پست و ارتباطات تلگرافي اروپا
European Conference of Postal and Telecommunications
CEPT استاندارد
CEPT documents contain information on requirements for approval approval authorities certification bodies and testing laboratories for telecommunication terminal services for attachment to public telecommunication networks and/or access to public telecommunications services.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 798 کد استاندارد : 038
قیمت به ریال : 21000000 سال انتشار : 2019 دسته بندی : اختصاصي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

CEPT جدیدترین استانداردهای
CEPT Report 070
CEPT Report 070:2019
CEPT Report 071
CEPT Report 071:2019
CEPT Report 072
CEPT Report 072:2019
CEPT Decision (EU) 2019/1345
CEPT Decision (EU) 2019/1345:2019
CEPT EU Decision 2019/784
CEPT EU Decision 2019/784:2019
CEPT EC Decision 2019/235
CEPT EC Decision 2019/235:2019نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2023© Hercules Ebooks Institute