مشخصات استاندارد

CENELEC 2022 استاندارد

استانداردهاي برق و الکترونبک اروپا
European Committee for Electrotechnical Standardization
CENELEC استاندارد
All British Standards Institution (BSI) transpositions of European standards prestandards draft standards and harmonization documents together with adopted proposed draft EC legislation relating to goods the "New Approach" directives CEN/CENELEC Standards (ENs ENVs prENs) harmonization and provisional harmonization documents issued by CEN/CENELEC European Commission and Council COM Documents Regulations Decisions and other Acts; and much more.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :4 تعداد استاندارد : 7237 کد استاندارد : 037
قیمت به ریال : 42000000 سال انتشار : 2022 دسته بندی : برق الکترونيک
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

CENELEC جدیدترین استانداردهای
CENELEC EN 50341-2-22
CENELEC EN 50341-2-22:2022
CENELEC EN 50411-3-6
CENELEC EN 50411-3-6:2022
CENELEC EN 50411-6-1
CENELEC EN 50411-6-1:2022
CENELEC EN 50419
CENELEC EN 50419:2022
CENELEC EN 50491-12-2
CENELEC EN 50491-12-2:2022
CENELEC EN IEC 60034-7
CENELEC EN IEC 60034-7:2022نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2023© Hercules Ebooks Institute