مشخصات استاندارد

ASTM 2020 استاندارد

استانداردهاي انجمن تست مواد آمريکا
American Society for Testing Materials
ASTM استاندارد
ASTM International formerly known as the American Society for Testing and Materials (ASTM) is a globally recognized leader in the development and delivery of international voluntary consensus standards. Today some 13 000 ASTM standards are used around the world to improve product quality enhance safety facilitate market access and trade and build consumer confidence.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :6 تعداد استاندارد : 34123 کد استاندارد : 029
قیمت به ریال : 28000000 سال انتشار : 2020 دسته بندی : اختصاصي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

ASTM جدیدترین استانداردهای
ASTM A20A20M
ASTM A20A20M:2020
ASTM A27A27M
ASTM A27A27M:2020
ASTM A29A29M
ASTM A29A29M:2020
ASTM A53A53M
ASTM A53A53M:2020
ASTM A74
ASTM A74:2020
ASTM A135A135M
ASTM A135A135M:2020نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2021© Hercules Ebooks Institute