مشخصات استاندارد

ASTM 2023 استاندارد

استانداردهاي انجمن تست مواد آمريکا
American Society for Testing Materials
ASTM استاندارد
ASTM International formerly known as the American Society for Testing and Materials (ASTM) is a globally recognized leader in the development and delivery of international voluntary consensus standards. Today some 13 000 ASTM standards are used around the world to improve product quality enhance safety facilitate market access and trade and build consumer confidence.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :6 تعداد استاندارد : 41584 کد استاندارد : 029
قیمت به ریال : 84000000 سال انتشار : 2023 دسته بندی : اختصاصي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

ASTM جدیدترین استانداردهای
ASTM A6A6M
ASTM A6A6M:2024
ASTM A53A53M
ASTM A53A53M:2024
ASTM A100
ASTM A100:2024
ASTM A105A105M
ASTM A105A105M:2024
ASTM A108
ASTM A108:2024
ASTM A109A109M
ASTM A109A109M:2024نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2024© Hercules Ebooks Institute