مشخصات استاندارد

ASTM 2021 استاندارد

استانداردهاي انجمن تست مواد آمريکا
American Society for Testing Materials
ASTM استاندارد
ASTM International formerly known as the American Society for Testing and Materials (ASTM) is a globally recognized leader in the development and delivery of international voluntary consensus standards. Today some 13 000 ASTM standards are used around the world to improve product quality enhance safety facilitate market access and trade and build consumer confidence.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :6 تعداد استاندارد : 36318 کد استاندارد : 029
قیمت به ریال : 42000000 سال انتشار : 2021 دسته بندی : اختصاصي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

ASTM جدیدترین استانداردهای
ASTM A34/A34M
ASTM A34/A34M:2021
ASTM A74
ASTM A74:2021
ASTM A90/A90M
ASTM A90/A90M:2021
ASTM A105/A105M
ASTM A105/A105M:2021
ASTM A135/A135M
ASTM A135/A135M:2021
ASTM A182/A182M
ASTM A182/A182M:2021نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2022© Hercules Ebooks Institute