مشخصات استاندارد

ASQ 2021 استاندارد

استانداردهاي انجمن کنترل کيفيت آمريکا
American Society for Quality
ASQ استاندارد
ASQ the American Society for Quality is the world s leading authority on quality. The principles of quality influence manufacturing and other industrial processes by focusing attention on how products and services define and meet technical specifications. Quality standards from ASQ advance learning quality improvement and knowledge exchange to improve business results and to create better workplaces and communities worldwide.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 116 کد استاندارد : 027
قیمت به ریال : 42000000 سال انتشار : 2021 دسته بندی : اختصاصي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

ASQ جدیدترین استانداردهای
ASQ G1
ASQ G1:2021
ASQ E5
ASQ E5:2020
ASQ E4
ASQ E4:2019
ASQ 9004
ASQ 9004:2018
ASQ 19011
ASQ 19011:2018
ASQ Z1.4
ASQ Z1.4:2018نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2024© Hercules Ebooks Institute