مشخصات استاندارد

ARINC 2023 استاندارد

استانداردهاي ارسال و دريافت پيام در هوا و فضا
Aeronautical Radio Incorporated
ARINC استاندارد
With more than 80 years of focused perspective forged from supporting globally integral markets—Aviation, Transportation, Security, Government, and Aerospace—ARINC is built on capabilities that continuously redefine innovation, efficiency and cost optimization. A leader and visionary in communications, engineering and systems integration ARINC supports more than 15,000 aircraft, 300 airlines, 150 airports, 200 train systems, over half of North America’s nuclear power plants and other critical national infrastructure, and over a dozen military aircraft platforms.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 2258 کد استاندارد : 022
قیمت به ریال : 420000000 سال انتشار : 2023 دسته بندی : برق الکترونيک
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

ARINC جدیدترین استانداردهای
ARINC 615A-4
ARINC 615A-4:2023
ARINC 618-9
ARINC 618-9:2023
ARINC 628P1-8
ARINC 628P1-8:2023
ARINC 768A
ARINC 768A:2023
ARINC 771-2
ARINC 771-2:2023
ARINC 792-2
ARINC 792-2:2023نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2023© Hercules Ebooks Institute