مشخصات استاندارد

API REPORTS 2009 استاندارد

گزارشات فني انجمن پتروليوم آمريکا
API Technical Reports
API REPORTS استاندارد

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 560 کد استاندارد : 019
قیمت به ریال : 14000000 سال انتشار : 2009 دسته بندی : نفت انرژي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

API REPORTS جدیدترین استانداردهای
API Reports RP 2A-LRFD
API Reports RP 2A-LRFD:2019
API Reports RP 2FSIM
API Reports RP 2FSIM:2019
API Reports RP 2MIM
API Reports RP 2MIM:2019
API Reports RP 2RIM
API Reports RP 2RIM:2019
API Reports RP 2TOP
API Reports RP 2TOP:2019
API Reports RP 2TOP
API Reports RP 2TOP:2019نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2022© Hercules Ebooks Institute