مشخصات استاندارد

API 2022 استاندارد

استانداردهاي انجمن نفت و پتروشيمي آمريکا
American Petroleum Institute
API استاندارد
API is a leader in the development of petroleum and petrochemical equipment and operating standards covering topics that range from drill bits to environmental protection. These embrace proven sound engineering and operating practices and safe interchangeable equipment and materials. Many have been incorporated into state and federal regulations and adopted by ISO for worldwide acceptance.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :4 تعداد استاندارد : 2231 کد استاندارد : 018
قیمت به ریال : 42000000 سال انتشار : 2022 دسته بندی : نفت انرژي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

API جدیدترین استانداردهای
API SPEC 15PX
API SPEC 15PX:2022
API RP 15SA
API RP 15SA:2022
API BULL 16H
API BULL 16H:2022
API RP 16ST
API RP 16ST:2022
API MPMS 17.1
API MPMS 17.1:2022
API STD 594
API STD 594:2022نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2023© Hercules Ebooks Institute