مشخصات استاندارد

API 2023 استاندارد

استانداردهاي انجمن پتروشيمي آمريکا
American Petroleum Institute
API استاندارد
API is a leader in the development of petroleum and petrochemical equipment and operating standards covering topics that range from drill bits to environmental protection. These embrace proven sound engineering and operating practices and safe interchangeable equipment and materials. Many have been incorporated into state and federal regulations and adopted by ISO for worldwide acceptance.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :4 تعداد استاندارد : 2266 کد استاندارد : 018
قیمت به ریال : 42000000 سال انتشار : 2023 دسته بندی : نفت انرژي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

API جدیدترین استانداردهای
API MPMS 17.2
API MPMS 17.2:2023
API MPMS 22.7
API MPMS 22.7:2023
API RP 5A3
API RP 5A3:2023
API RP 13J
API RP 13J:2023
API RP 578
API RP 578:2023
API RP 1162
API RP 1162:2023نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2023© Hercules Ebooks Institute