مشخصات استاندارد

AIAA 2021 استاندارد

استانداردهاي موسسه هوا و فضا آمريکا
American Institute of Aeronautics and Astronautics
AIAA استاندارد
AIAA is the world?s largest professional society devoted to the progress of engineering and science in aviation space and defense. It serves as an information resource and publisher for aerospace engineers scientists managers policy makers students and educators.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 138 کد استاندارد : 013
قیمت به ریال : 42000000 سال انتشار : 2021 دسته بندی : هوا فضا
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

AIAA جدیدترین استانداردهای
AIAA S-114
AIAA S-114:2021
AIAA R-141
AIAA R-141:2021
AIAA R-154
AIAA R-154:2021
AIAA S-153
AIAA S-153:2021
AIAA R-091
AIAA R-091:2020
AIAA R-146
AIAA R-146:2020نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2023© Hercules Ebooks Institute