مشخصات استاندارد

AGA 2022 استاندارد

استانداردهاي انجمن گاز آمريکا
American Gas Association
AGA استاندارد
The American Gas Association founded in 1918 represents more than 200 local energy companies committed to the safe and reliable delivery of clean natural gas to over 65 million customers. AGA s members account for roughly 83 percent of all natural gas delivered by the nation s local natural gas distribution companies. AGA is an advocate for local natural gas utility companies and provides a broad range of programs and services for member natural gas pipelines marketers gatherers international gas companies and industry associates. Natural gas meets nearly one-fourth of the United States energy needs.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور

توضيحات : عرضه نسخه به روز اين پکيج در قالب مجموعه اي از استانداردها ميسر است
تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 414 کد استاندارد : 010
قیمت به ریال : 84000000 سال انتشار : 2022 دسته بندی : نفت انرژي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

AGA جدیدترین استانداردهای
AGA Report 9
AGA Report 9:2022
AGA Z380.1
AGA Z380.1:2022
AGA Z380.1 ADD 6
AGA Z380.1 ADD 6:2021
AGA Z223.1
AGA Z223.1:2021
AGA B109.4
AGA B109.4:2021
AGA XQ2002
AGA XQ2002:2021نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2023© Hercules Ebooks Institute