مشخصات استاندارد

AATCC 2021 استاندارد

استانداردهاي رنگ و شيمي نساجي آمريکا
American Association of Textile Chemists and Colorists
AATCC استاندارد
Founded as the American Association of Textile Chemists and Colorists (AATCC) the Association continues to evolve to meet the needs of those in the ever-changing textile and materials industries. AATCC is internationally recognized for its standard methods of testing fibers and fabrics to measure and evaluate such performance characteristics as colorfastness appearance soil release dimensional change and water resistance.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 570 کد استاندارد : 003
قیمت به ریال : 21000000 سال انتشار : 2021 دسته بندی : اختصاصي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

[HyperLink5]

Error in Result!

نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2023© Hercules Ebooks Institute