مشخصات استاندارد

AATCC 2021 استاندارد

استانداردهاي رنگ و شيمي نساجي آمريکا
American Association of Textile Chemists and Colorists
AATCC استاندارد
Founded as the American Association of Textile Chemists and Colorists (AATCC) the Association continues to evolve to meet the needs of those in the ever-changing textile and materials industries. AATCC is internationally recognized for its standard methods of testing fibers and fabrics to measure and evaluate such performance characteristics as colorfastness appearance soil release dimensional change and water resistance.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 570 کد استاندارد : 003
قیمت به ریال : 21000000 سال انتشار : 2021 دسته بندی : اختصاصي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

AATCC جدیدترین استانداردهای
AATCC EP6
AATCC EP6:2021
AATCC EP7
AATCC EP7:2021
AATCC EP9
AATCC EP9:2021
AATCC EP11
AATCC EP11:2021
AATCC EP13
AATCC EP13:2021
AATCC EP14
AATCC EP14:2021نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2023© Hercules Ebooks Institute