مشخصات استاندارد

SHELL 2017 استاندارد

استانداردهاي شرکت نفتي شل
Shell Oil Company
SHELL استاندارد
Shell Oil Company is the United States-based wholly owned subsidiary of Royal Dutch Shell, transnational corporation "oil major" of Anglo-Dutch origins, which is amongst the largest oil companies in the world.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 1176 کد استاندارد : 187
قیمت به ریال : 14000000 سال انتشار : 2017 دسته بندی : نفت انرژي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

SHELL جدیدترین استانداردهای
SHELL 00.00.00.30
SHELL 00.00.00.30:2017
SHELL 00.00.05.05
SHELL 00.00.05.05:2017
SHELL 00.00.06.06
SHELL 00.00.06.06:2017
SHELL 00.00.07.30
SHELL 00.00.07.30:2017
SHELL 00.00.10.05
SHELL 00.00.10.05:2017
SHELL 00.00.20.10
SHELL 00.00.20.10:2017نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2021© Hercules Ebooks Institute