مشخصات استاندارد

NECA 2016 استاندارد

انجمن بين المللي پيمانکاران برق
National Electrical Contractors Association
NECA استاندارد
The National Electrical Contractors Association (NECA) is the voice of the electrical construction industry. A trade organization founded in 1901 NECA contractors set industry standards for traditional and integrated electrical systems and leads the industry in the practical application of new technologies. NECA aims to protect the public while making electrical innovation possible.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 87 کد استاندارد : 151
قیمت به ریال : 14000000 سال انتشار : 2016 دسته بندی : برق الکترونيک
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

[HyperLink5]

Error in Result!

نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2021© Hercules Ebooks Institute