مشخصات استاندارد

BV 2019 استاندارد

استاندارد هاي کشتيراني
Bureau Veritas
BV استاندارد
Bureau Veritas Consumer Products Services is a world leading testing inspection and certification solution provider for the global consumer electrical wireless and automotive markets. BV works closely with our clients to effectively manage quality assurance needs throughout their supply chains and mitigate risks in terms of quality health safety social responsibility and environment thus protecting brand reputation and minimize costs.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور

تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 140 کد استاندارد : 121
قیمت به ریال : 14000000 سال انتشار : 2019 دسته بندی : اختصاصي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

BV جدیدترین استانداردهای
BV NR266
BV NR266:2019
BV NR480
BV NR480:2019
BV NR542
BV NR542:2019
BV NR625
BV NR625:2019
BV NR645
BV NR645:2019
BV NR667
BV NR667:2019نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2021© Hercules Ebooks Institute