خانه | درباره ما | تماس با ما | ورود کاربران

سامانه مدیریت استاندارد
نرم افزاری تحت پلتفرم های مختلف جهت دسترسی مستقیم به استانداردهای بین المللی

سامانه های مدیریت استاندارد

Standards Manager Desktop
نسخه ویندوزی سامانه

Standards Manager Web
نسخه تحت وب سامانه 

Total result : 1 - 10 of 250 for NFPA(FLUID)

نتایج یافت شده
NFPA(FLUID) T2.6.1
NFPA(FLUID) T2.6.1 2019
NULL
View Details  
NFPA(FLUID) T2.6.1R2
NFPA(FLUID) T2.6.1R2 2019
Fluid Power Systems and Products - Method for Verifying the Fatigue and Establishing the Burst Pressure Ratings of the Pressure Containing Envelope of a Metal Fluid Power Component \
View Details  
NFPA(FLUID) T2.12.1
NFPA(FLUID) T2.12.1 2019
Hydraulic Fluid Power - Systems and Products - Method of Measuring Average Steady-State Pressure First Edition
View Details  
NFPA(FLUID) T2.12.10
NFPA(FLUID) T2.12.10 2019
Recommended Practice - Hydraulic Fluid Power - Systems and Products - Testing General Measurement, Principles and Tolerances First Edition
View Details  
NFPA(FLUID) T2.12.11-1
NFPA(FLUID) T2.12.11-1 2019
Fluid power systems and components û Reliability analysis, field data reporting format and database compilation
View Details  
NFPA(FLUID) T2.12.11-2
NFPA(FLUID) T2.12.11-2 2019
Hydraulic fluid power components û Assessment of reliability by testing
View Details  
NFPA(FLUID) T2.13.7
NFPA(FLUID) T2.13.7 2019
NULL
View Details  
NFPA(FLUID) T2.30.6
NFPA(FLUID) T2.30.6 2019
Hydraulic fluid power û Electrical connectors for use with industrial hydraulic integrated proportional valves û Dimensions and requirements
View Details  
NFPA(FLUID) T3.4.7R2
NFPA(FLUID) T3.4.7R2 2019
Accumulator û Pressure rating supplement to NFPA/T2.6.1 R2-2000, Fluid power components û Method for verifying the fatigue and establishing the burst pressure ratings of the pressure containing envelope of a metal fluid power accumulator
View Details  
NFPA(FLUID) T3.5.14R2
NFPA(FLUID) T3.5.14R2 2019
Hydraulic fluid power ù Directional control valve ù Method for determining the metering characteristics
View Details  

« First    ‹ Previous    1 2 3 4     Next ›    Last »

New Search

ایندکس استاندارد
ارائه دهنده انواع استانداردهای بین المللی در زمینه های گوناگون

استاندارد مهندسی

درباره استاندارد ها
فهرست استاندارد ها
سفارش استاندارد

فهرست موضوعی

 عمومی
اختصاصی
هوا فضا
خودرو
ساختمان
الکترونیک
انرژی
نظامی

محصول برگزیده

Standards Manager
نرم افزار مدیریت استاندارد


نماد اعتماد الکترونیکی
نماد اعتماد الکترونیکی

مشتریان راهبردی

Home | About us | Contact us | CopyRight                 
CopyRight 2008-2020© Hercules Ebooks Institute