خانه | درباره ما | تماس با ما | ورود کاربران

سامانه مدیریت استاندارد
نرم افزاری تحت پلتفرم های مختلف جهت دسترسی مستقیم به استانداردهای بین المللی

سامانه های مدیریت استاندارد

Standards Manager Desktop
نسخه ویندوزی سامانه

Standards Manager Web
نسخه تحت وب سامانه 

Total result : 1 - 10 of 16 for NAPCA

نتایج یافت شده
NAPCA 12-78-04
NAPCA 12-78-04 0
EXTERNAL APPLICATION PROCEDURES FOR PLANT APPLIED FUSION BONDED EPOXY (FBE) COATINGS AND ABRASION RESISTANT OVERLAY (ARO) COATINGS TO STEEL PIPE
View Details  
NAPCA 13-79-94
NAPCA 13-79-94 0
EXTERNAL APPLICATION PROCEDURES FOR COAL TAR EPOXY PROTECTIVE COATINGS TO STEEL PIPE
View Details  
NAPCA 14-83-94
NAPCA 14-83-94 0
EXTERNAL APPLICATION PROCEDURES FOR POLYOLEFIN PIPE COATING APPLIED BY THE CROSS HEAD EXTRUSION METHOD OR THE SIDE EXTRUSION METHOD TO STEEL PIPE.
View Details  
NAPCA 15-83-94
NAPCA 15-83-94 0
EXTERIOR APPLICATON PROCEDURES FOR PLANT APPLIED TAPE COATINGS TO STEEL PIPE
View Details  
NAPCA 1-65-94
NAPCA 1-65-94 0
Recommended Specification Designations for Coal Tar Enamel Coatings
View Details  
NAPCA 16-94
NAPCA 16-94 0
NAPCA RECOMMENDED PRACTICE FOR SURFACE CONDITION OF PIPE AS RECEIVED AT THE COATING PLANT
View Details  
NAPCA 17-98
NAPCA 17-98 0
FBE Anomalies Trouble-Shooting Guide
View Details  
NAPCA 18-99
NAPCA 18-99 0
APPLICATION PROCEDURES FOR CONCRETE WEIGHT COATING APPLIED BY THE COMPRESSION METHOD TO STEEL PIPE
View Details  
NAPCA 2-66-94
NAPCA 2-66-94 0
Standard Applied Pipe Coating Weights for NAPCA Coating Specifications
View Details  
NAPCA 3-67-94
NAPCA 3-67-94 0
EXTERNAL APPLICATION PROCEDURES FOR HOT APPLIED COAL TAR COATINGS TO STEEL PIPE.
View Details  

« First    ‹ Previous    1 2     Next ›    Last »

New Search

ایندکس استاندارد
ارائه دهنده انواع استانداردهای بین المللی در زمینه های گوناگون

استاندارد مهندسی

درباره استاندارد ها
فهرست استاندارد ها
سفارش استاندارد

فهرست موضوعی

 عمومی
اختصاصی
هوا فضا
خودرو
ساختمان
الکترونیک
انرژی
نظامی

محصول برگزیده

Standards Manager
نرم افزار مدیریت استاندارد


نماد اعتماد الکترونیکی
نماد اعتماد الکترونیکی

مشتریان راهبردی

Home | About us | Contact us | CopyRight                 
CopyRight 2008-2020© Hercules Ebooks Institute