خانه | درباره ما | تماس با ما | ورود کاربران

سامانه مدیریت استاندارد
نرم افزاری تحت پلتفرم های مختلف جهت دسترسی مستقیم به استانداردهای بین المللی

سامانه های مدیریت استاندارد

Standards Manager Desktop
نسخه ویندوزی سامانه

Standards Manager Web
نسخه تحت وب سامانه 

Total result : 1 - 10 of 269 for IMO

نتایج یافت شده
IMO IA545E
IMO IA545E 2017
Particularly Sensitive Sea Areas - Second Edition
View Details  
IMO T710E
IMO T710E 2017
RATINGS AS ABLE SEAFARER DECK
View Details  
IMO IE982E
IMO IE982E 2017
Life-Saving Appliances
View Details  
IMO IE520E
IMO IE520E 2017
MARPOL Consolidated Edition 2017 - International Convention for the Prevention of Pollution from Ships
View Details  
IMO I109E
IMO I109E 2016
IGF Code International Code of Safety for Ships Using Gases or Other Low-Flashpoint Fuels
View Details  
IMO IA104E
IMO IA104E 2016
IGC Code: International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk - Second Edition
View Details  
IMO IH260E
IMO IH260E 2016
International Maritime Solid Bulk Cargoes Code - Includes Supplement; Incorporating Amendment: 03/15
View Details  
IMO IB155E
IMO IB155E 2015
FSS CODE International Code for Fire Safety Systems - Third Edition; Includes Corrigendum: 02/2017
View Details  
IMO IF110E
IMO IF110E 2014
SOLAS: Consolidated text of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, and its Protocol of 1988: articles, annexes and certificates - Sixth Edition
View Details  
IMO I817E
IMO I817E 2014
CODE ON NOISE LEVELS ON BOARD SHIPS
View Details  

« First    ‹ Previous    1 2 3 4     Next ›    Last »

New Search

ایندکس استاندارد
ارائه دهنده انواع استانداردهای بین المللی در زمینه های گوناگون

استاندارد مهندسی

درباره استاندارد ها
فهرست استاندارد ها
سفارش استاندارد

فهرست موضوعی

 عمومی
اختصاصی
هوا فضا
خودرو
ساختمان
الکترونیک
انرژی
نظامی

محصول برگزیده

Standards Manager
نرم افزار مدیریت استاندارد


نماد اعتماد الکترونیکی
نماد اعتماد الکترونیکی

مشتریان راهبردی

Home | About us | Contact us | CopyRight                 
CopyRight 2008-2020© Hercules Ebooks Institute