خانه | درباره ما | تماس با ما | ورود کاربران

سامانه مدیریت استاندارد
نرم افزاری تحت پلتفرم های مختلف جهت دسترسی مستقیم به استانداردهای بین المللی

سامانه های مدیریت استاندارد

Standards Manager Desktop
نسخه ویندوزی سامانه

Standards Manager Web
نسخه تحت وب سامانه 

Total result : 1 - 10 of 3347 for AECMA

نتایج یافت شده
AECMA PREN 2243-2
AECMA PREN 2243-2 2001
Aerospace Series Non-Metallic Materials Structural Adhesives Test Method Part 2: Peel Metal-Metal Edition P 1
View Details  
AECMA PREN 2243-3
AECMA PREN 2243-3 2001
Aerospace Series Non-Metallic Materials Structural Adhesives Test Method Part 3: Peeling Test Metal-Honeycomb Core Edition P 1
View Details  
AECMA PREN 2243-4
AECMA PREN 2243-4 2001
Aerospace Series Non-Metallic Materials Structural Adhesives Test Method Part 4: Metal-Honeycomb Core Flatwise Tensile Test Edition P 1
View Details  
AECMA PREN 2243-5
AECMA PREN 2243-5 2001
Aerospace Series Non-Metallic Materials Structural Adhesives Test Method Part 5: Ageing Tests Edition P 1
View Details  
AECMA EN 3280/PRA1
AECMA EN 3280/PRA1 2001
Aerospace Series Bearings, Airframe Rolling Rigid or Self-Aligning Technical Specification Edition 1; Draft Amendment A1 to EN 3280:1994
View Details  
AECMA PREN 2047
AECMA PREN 2047 2001
Aerospace Series Beaded L-Section Extruded, in Aluminium Alloys Dimensions Editon P 2; Supersedes Edition P 1: August 2000; Replaced by EN 2047
View Details  
AECMA PREN 2048
AECMA PREN 2048 2001
Aerospace Series Extruded L-Section, in Aluminium Alloys Dimensions Edition P 2; Supersedes Edition P 1: August 2000; Replaced by EN 2048
View Details  
AECMA PREN 2050
AECMA PREN 2050 2001
Aerospace Series Extruded T-Section, in Aluminium Alloys Dimensions Edition P 2; Supersedes Edition P 1: August 2000; Replaced by EN 2050
View Details  
AECMA PREN 2049
AECMA PREN 2049 2001
Aerospace Series Extruded Channel Section, in Aluminium Alloys Dimensions Edition P 2; Supersedes Edition P 1: August 2000; Replaced by EN 2049
View Details  
AECMA PREN 2234
AECMA PREN 2234 2001
Aerospace Series Cables, Electrical, Fire Resistant Technical Specification Edition P 2
View Details  

« First    ‹ Previous    1 2 3 4     Next ›    Last »

New Search

ایندکس استاندارد
ارائه دهنده انواع استانداردهای بین المللی در زمینه های گوناگون

استاندارد مهندسی

درباره استاندارد ها
فهرست استاندارد ها
سفارش استاندارد

فهرست موضوعی

 عمومی
اختصاصی
هوا فضا
خودرو
ساختمان
الکترونیک
انرژی
نظامی

محصول برگزیده

Standards Manager
نرم افزار مدیریت استاندارد


نماد اعتماد الکترونیکی
نماد اعتماد الکترونیکی

مشتریان راهبردی

Home | About us | Contact us | CopyRight                 
CopyRight 2008-2020© Hercules Ebooks Institute